CDLl Hafan | Cynllun Datblygu Lleol Powys | English

Sylwadau

Mae'r sylwadau a wnaed yn briodol ar gyfer y pwnc hwn wedi'u dangos isod.

I ychwanegu eich sylwadau chi, cliciwch ar Cyflwyno Sylwadau a rhowch y testun yr hoffech ei gyflwyno. Pan fyddwch yn ei gyflwyno byddwch yn derbyn neges e-bost a fydd yn cynnwys eich holl sylwadau. Bydd yn cael ei wirio gan Swyddog Polisi Cynllunio ac efallai bydd y Swyddog yma’n cysylltu â chi os oes angen egluro unrhyw fanylion. Ar ôl i'ch ymateb cael ei dderbyn (efallai bydd hyn yn cymryd rhai dyddiau) bydd yn ymddangos ar y Rhestr o Sylwadau a wnaed yn Briodol.

Dogfen CDLl
FFC - Sustainability Appraisal (SA) Report October 2016
Dyddiad Cyhoeddi
10/10/2016
Cam y CDLl
Further Focussed Changes
FFC - Sustainability Appraisal (SA) Report
RefPoint
®47.1

 


 

Rhif y Ffeil SylwadauDyddiadCynrychiolyddPennawdCamau Gweithredu
448.U301/11/2016Carno Community CouncilFFC - Sustainability Appraisal (SA) ReportGweld
3822.U218/11/2016Welsh Water Elan Trust (Elan Valley Trust)FFC - Sustainability Appraisal (SA) ReportGweld
6315.U808/11/2016Natural Resources WalesFFC - Sustainability Appraisal (SA) ReportGweld
6930.U420/11/2016Menter MaldwynFFC - Sustainability Appraisal (SA) ReportGweld
6155.V120/07/2015Mr Alan LoveridgeSustainability Appraisal (SA) Report June 2015 - Intensive Farming in PowysGweld