CDLl Hafan | Cynllun Datblygu Lleol Powys | English

Sylwadau

Mae'r sylwadau a wnaed yn briodol ar gyfer y pwnc hwn wedi'u dangos isod.

I ychwanegu eich sylwadau chi, cliciwch ar Cyflwyno Sylwadau a rhowch y testun yr hoffech ei gyflwyno. Pan fyddwch yn ei gyflwyno byddwch yn derbyn neges e-bost a fydd yn cynnwys eich holl sylwadau. Bydd yn cael ei wirio gan Swyddog Polisi Cynllunio ac efallai bydd y Swyddog yma’n cysylltu â chi os oes angen egluro unrhyw fanylion. Ar ôl i'ch ymateb cael ei dderbyn (efallai bydd hyn yn cymryd rhai dyddiau) bydd yn ymddangos ar y Rhestr o Sylwadau a wnaed yn Briodol.

Dogfen CDLl
FFC - Habitats Regulations Assessment (HRA) Screening Report - LDP Further Focussed Changes Oct 2016
Dyddiad Cyhoeddi
10/10/2016
Cam y CDLl
Further Focussed Changes
FFC - Habitats Regulations Assessment (HRA)
RefPoint
®48.1

 


 

Rhif y Ffeil SylwadauDyddiadCynrychiolyddPennawdCamau Gweithredu
6315.U908/11/2016Natural Resources WalesFFC - Habitats Regulations Assessment (HRA)Gweld
4177.V220/07/2015Natural EnglandHRA Screening Report LDP Deposit June 2015 - River Wye SACGweld
5197.V6220/07/2015Natural Resources WalesHRA Screening Report LDP Deposit June 2015Gweld
5197.V220/07/2015Natural Resources WalesHRA Screening Report - Disagree with Conclusions of HRA for Granllyn SAC (Guilsfield)Gweld
5704.V920/07/2015Glandwr Cymru - Canal & River Trust in WalesHRA Screening Report - consider the need to assess the impacts of LDP on Mont Canal SAC and Shropshire CanalsGweld
6155.V320/07/2015Mr Alan LoveridgeHRA Report - Intensive Farming in PowysGweld
6235.V2820/07/2015CPRW Brecon & Radnor and MontgomeryHRA Screening Report LDP Deposit June 2015Gweld